Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft over een product, service, levering of overige zaken dient u allereerst contact op te nemen met het Caribische Toko secretariaat (contact gegevens) middels: email, brief of telefoon. U ontvangt dan binnen uiterlijk drie werkdagen een bevestiging van uw klacht en binnen uiterlijk 7 dagen een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Garantie

Op al onze producten zijn de wettelijke garanties van toepassing. Dit betekend dat een product doet wat u hier in de redelijkheid van mag verwachten.